Međunarodni Dan Borbe Protiv Vršnjačkog Nasilja

Učenici su uz pomoć nastavnika izradili panoe sa radovima o prevenciji nasilja i na taj način podigli svijest o razvijanju dijaloga i učenja o nekonfliktnom rješavanju svakodnevnih situacija.

Čarobne Skulpture od Voća

Radimo Skulpture od Voća i Učimo o Važnosti Zdrave Ishrane!