Sretno Đaci! Spremni za početak nove školske godine!

Nova školska godina 2020./2021. je danas počela , a nastava će se, ovisno o epidemiološkoj situaciji, provoditi prema Protokolu o postupanju u pandemiji COVID 19.

Prema protokolu za sprječavanje i suzbijanje epidemije, rad škole je organiziran tako da se, koliko je to moguće, osigura socijalno distanciranje.

Upotreba dezinficijensa će se koristiti kod ulaska u školu i uvijek u toku dana kada je to potrebno.

Svaki razredni odjel boravit će u jednoj prostoriji te učenici neće mijenjati učionicu ni u predmetnoj nastavi.

Odmori će biti organizirani u različito vrijeme, a prolazak kroz zajedničke prostorije skraćen na minimum.

Prehrana djece biće organizirana u blagovaonici uz pridržavanje preporuka za ugostiteljske objekte, a boravak u zajedničkim prostorijama škole organiziran u skupinama.

Djeci će se pri ulasku u školu svakog dana izmjeriti tjelesna temperatura, a u slučaju povišene temperature, djeca neće ući u školu već će o tome biti obaviješteni roditelji i upućeni izabranom pedijatru radi odluke o testiranju i liječenju djeteta.

Sretno!