O nama

IPSM pruža kvalitetno obrazovanje uz interaktivno učenje i razvoj vještina od najranijih školskih početaka. Nastava se odvija

u razredima s ograničenim brojem učenika na svim lokalnim jezicima (hrvatski. bosanski, srpski) i engleskom jeziku.

Nastavni plan i program IPSM u potpunosti je usklađen s obaveznim nastavnim planom i programom škola u BiH i Cambridge

Primary programom.

Učenje usmjereno na učenika
Potičemo neovisnost, povjerenje i ambicije u našim studentima. Naši nastavnici igraju ključnu ulogu u razvoju svakog pojedinog

učenika posvećujući  individualnu  pažnju i kvalitetno vrijeme za svakog pojedinačno.

Svakodnevno korištenje ICT kao podrške nastavnim metodama  podržavamo sveobuhvatan razvoj učenika. Aktiviramo ih i

provociramo više nivoe mišljenja i učenja, podstičući ih na kritičko mišljenje i reflektivno promišljanje,te uvažavanje različitih

mogućnosti i stilova učenja.

IPSM nudi različite uzbudljive klubove: sport, informatika, art, novinarstvo, lutkarstvo te klub stranih jezika /njemački jezik/.